גלרית פרוייקטים

חברת קטרפילר {זוקו שילובים} חולון

החלפת גגות אסבסט לפאנל צמר סלעים 6000 מ"ר

רמלה מתחם טויוטה

החלפת גגות אסבסט לאיסכורית עבור התקנת מערכות סולארית 30,000 מ"ר

רפת השרון חוף השרון

התקנת איסכורית על גבי גג איסכורית קיים עם אומגות מתכת 11,000 מ"ר

קיבוץ מזרע

מפעל אלקטרה החלפת גג אסבסט לפאנל מבודד צמר סלעים 4,000 מ"ר

מושב חצב

החלפת גגות אסבסט לפאנל מבודד בלולים 4,000 מ"ר - שיתוף פעולה עם חברה סולארית

קיבוץ להבות הבשן

החלפת גגות אסבסט לפאנל מבודד בלולים 10,000 מ"ר

קיבוץ עין זיון

מתחם עסקים החלפת גגות אסבסט לפאנל מבודד 3,000 מ"ר

קיבוץ עין שמר מפעל תעשיות גומי

קירוי גג וקירות בפאנל מבודד 1,600 מ"ר

קיבוץ גבת

החלפת גגות אסבסט לפאנל מבודד בלולים 3,500 מ"ר

קיבוץ שדה נחום מפעל אבדת

החלפת גגות אסבסט לפאנל מבודד 1,500 מ"ר

פתח תקווה מאיר חברה למכונות ומשאיות בע"מ

החלפת גג אסבסט לאיסכורית 1,100 מ"ר

גלרית פרויקטים

החלפת גגות אסבסט לפאנל צמר סלעים 6000 מ"ר

לקוח: חברת קטרפילר (זוקו שילובים) חולון

גלרית פרויקטים

החלפת גגות אסבסט לאיסכורית עבור התקנת מערכות סולארית 30,000 מ"ר

לקוח: רמלה מחם טויוטה

גלרית פרויקטים

התקנת איסכורית על גבי גג איסכורית קיים עם אומגות מתכת 11,000 מ"ר

לקוח: רפת השרון חוף השרון

גלרית פרויקטים

החלפת גג אסבסט לפאנל מבודד צמר סלעים 4,000 מ"ר

לקוח: קיבוץ מזרע מפעל אלקטרה

גלרית פרויקטים

החלפת גגות אסבסט לפאנל מבודד בלולים 4,000 מ"ר - שיתוף פעולה עם חברה סולארית

לקוח: מושב חצב

גלרית פרויקטים

החלפת גגות אסבסט לפאנל מבודד בלולים 10,000 מ"ר

לקוח: קיבוץ להבות הבשן

גלרית פרויקטים

החלפת גגות אסבסט לפאנל מבודד 3,000 מ"ר

לקוח: קיבוץ עין זיון מתחם עסקים

גלרית פרויקטים

קירוי גג וקירות בפאנל מבודד 1,600 מ"ר

לקוח: קיבוץ עין שמר מפעל תעשיות גומי

גלרית פרויקטים

החלפת גגות אסבסט לפאנל מבודד בלולים 3,500 מ"ר

לקוח: קיבוץ גבת

גלרית פרויקטים

החלפת גגות אסבסט לפאנל מבודד 1,500 מ"ר

לקוח: קיבוץ שדה נחום מפעל אבדת

גלרית פרויקטים

החלפת גג אסבסט לאיסכורית 1,100 מ"ר

לקוח: מאיר חברה למכונות ומשאיות בע"מ פתח תקווה

דילוג לתוכן